GEL Epoxy Grout

คุณสมบัติสินค้า:

อีพ็อกซี่เรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักรที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

หมวดหมู่ : Construction Chemical Grouting

Share

อีพ็อกซี่เรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักรที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและสามารถใช้งานได้อุณหภูมิสูงสุด 150 ºC
 • ค่ากําลังรับแรงดึงและค่าการยึดเกาะกับผิววัสดุเดิมสูง สามารถใช้งานภายใต้แรงกดทับของนํ้าหนักจรได้อย่างดีเยี่ยม
 • ให้ค่ากําลังรับแรงอัดช่วงต้นได้ไวตามระยะเวลาน้อยสุดของค่ากําลังการรับแรงอัดในข้อกําหนดของงานก่อสร้าง
 • ค่ากําลังรับแรงอัดและแรงดึงสูงมั่นใจเรื่องความทนทานและการใช้งานระยะยาว
 • การผสมสามารถทําได้ง่ายทําให้มั่นใจในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน
 • ทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม เช่น กรด และ อัลคาไลน์
 • ออกแบบให้คุณสมบัติของวัสดุมีความคืบตํ่า ใช้งานภายใต้นํ้าหนักและอุณหภูมิได้อย่างยั่งยืน

การใช้งาน

 • การรองรับน้ำหนักใต้เครนและรางขนย้าย
 • กังหันและเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง
 • เครืองจักรแบบหล่น เครื่องจักรแบบใช้ลูกสูบ และอุปกรณ์ปฏิบัติการ หรือทดสอบอื่น ๆ ภายใต้การโหลดแบบไดนามิกหนักหรือซ้ำๆ

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวทั้งหมดที่จะทําการเกร้าท์ควรสะอาดและแห้ง
 • พื้นผิวคอนกรีตควรมีการปาดทํารอยด้วยเกรียงเหล็กหรือไม้กวาดขนละเอียดเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและควรลบจุดที่สูงทั้งหมดออก
 • พื้นผิวโลหะทั้งหมดควรที่จะสะอาดปราศจากสี นํ้ามัน สนิม และสารปนเปื้อนอื่นๆ ทําการขัดเพื่อให้โลหะเงาแล้วเช็ดทําความสะอาดด้วยตัวทําละลายก่อนลงรองพื้น

แบบหล่อ

 • แบบหล่อควรมีการป้องกันการรั่วซึม ซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ GEL Sealant MS ยาแนวใต้แบบหล่อและระหว่างรอยต่อ สําหรับการเกร้าท์จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมหัวเกร้าท์ชนิดไฮโดรสแตติก

การผสม

 • ควรเทเนื้อผลิตภัณฑ์ของสารทําให้แข็งตัว (Hardener) ลงในภาชนะ อีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) และผสมจนเนื้อของผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเดียวกันและสมํ่าเสมอ ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วระหว่างอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) และสารทําให้แข็งตัว (Hardener) ลงในเครื่องผสมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เทปริมาตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงทําการใส่มวลรวม (Aggregate) ลงไปและผสมประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกว่าจะได้สีสม่ำเสมอ เมื่อผสมแล้วต้องใช้วัสดุภายในระยะเวลาที่กําหนด หากเลยจากเวลาที่กําหนดวัสดุจะไม่สามารถใช้งานได้จากแข็งตัวและควรทิ้ง
หมายเหตุ: พื้นผิวทั้งหมดต้องแห้งขณะทําการเกร้าท์

ข้อมูลทางเทคนิค

หัวข้อหน่วยค่า
วัสดุพื้นฐาน-อีพ็อกซี่เรซิ่น
สีของวัสดุ-เทาอ่อน
ความถ่วงจําเพาะ-1.6
ค่ากําลังรับแรงดึง 7 วัน(เมกะปาสคาล) MPa36
ค่ากําลังรับแรงดัด 7 วัน(เมกะปาสคาล) MPa40

ค่ากําลังรับแรงอัด

- 1 วัน
- 3 วัน
- 7 วัน

(เมกะปาสคาล) MPa

Compressive

800
950
1,000

ค่ากําลังรับแรงเฉือน 7 วัน(เมกะปาสคาล) MPa20
อุณหภูมิใช้งานองศาเซลเซียส 15 - 35
ระยะเวลาใช้งานที่อุณหภูมิ 25 °Cนาที~ 60
ขนาดบรรจกิโลกรัมต่อชุด10
อายุการเก็บรักษาเดือน24

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนังให้ทําการล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 • ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตาให้ทําการล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากและให้พบแพทย์โดยทันที
Powered by MakeWebEasy.com