GEL Waterproof PUT

คุณสมบัติสินค้า:

โพลียูรีเทนชั้นบนสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง

หมวดหมู่ : Construction Chemical Waterproofing

Share

โพลียูรีเทนชั้นบนสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
 • ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมกับผิววัสดุเดิม
 • ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้อย่างดีเยี่ยม
 • คุณสมบัติการป้องกันที่ดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะป้องกันการกัดกร่อนจากใต้ดิน
 • ทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นและการแตกเนื่องจากการลดลงของความเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม
 • ความเสียหายทางกลทั่วไปต่อแผ่นกันซึมสามารถซ่อมแซมได้ง่ายโดยการซ่อมเฉพาะจุด
 • ความยืดหยุ่นสูง
 • ติดตังได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมงานได้เป็นอย่างด

การใช้งาน

 • GEL Waterproof PUT ใช้เป็นชั้นบนของระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนในงานชั้นใต้ดิน อุโมงค์ ดาดฟ้า ห้องสุขา ห้องครัว โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ พื้นชันที่ติดกับดิน หลังคา ระเบียง สะพาน โครงสร้างกันน้ำ งานบําบัดน้ำเสีย เป็นต้น

กระบวนการทํางาน 

 • ควรติดตั้ง GEL Waterproof PUT ด้วยแปรง เกรียง หรือสเปรย์สุญญากาศ โดยใช้ปริมาณขั้นตํ่าอย่างน้อย 0.16 ลิตร / ตร.ม. / ชั้น ความหนาของชั้นฟิล์มน้อยที่สุด 0.15 มิลลิเมตร และแนะนําให้ทา 2 ชั้น (อายุการใช้งานขั้นตํ่าหลังจากเปิดแพ็ค คือ 48 ชั่วโมงหากเก็บไว้ในภาชนะปิด) ซึ่งความหนาของฟิล์มเป็นสิ่งสําคัญและควรทาเคลือบชั้นที่สองให้ฉากซึ่งกันและกันกับชั้นแรก ควรวัดปริมาณต่อชั้นเพื่อให้ได้ความหนาของฟิล์มขั้นสุดท้ายตามที่ระบุ (0.3 มิลลิเมตรที่การทา 2 ชั้น)

การบ่ม

 •  GEL Waterproof PUT ต้องได้รับการบ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมงที่ 25 °C

การทดสอบการขังนํ้า

 • ก่อนทําการขังที่ระดับความลึกตํ่าสุด 50 มิลลิเมตร ที่เวลา 24 ชั่วโมง ต้องติดตั้งท่อระบายนํ้าและทําแนวกั้นนํ้าเพื่อขังนํ้า

การเก็บรักษา 

 • เก็บที่ช่วงอุณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส และให้พ้นจากความร้อน และแสงแดด

ข้อแนะนําการใช้งาน

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานควรทําความสะอาดด้วยตัวทําละลาย (ทินเนอร์ เกรดคุณภาพ AAA) ทันทีหลังการใช้งาน
Powered by MakeWebEasy.com