GEL Liquid Crystalline

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยากันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต

หมวดหมู่ : Construction Chemical Waterproofing

Share

น้ำยากันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • ใช้งานง่าย
 • มีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิว
 • ปฏิกิริยาการตกผลึกระหว่าง GEL Liquid Crystalline กับปูนขาว และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในปูนซีเมนต์จะสร้างผลึกเพื่อปิดกั้นรูเล็กๆ ในคอนกรีตและมอร์ตาร์อย่างเต็มพื้นที่ และสามารถป้องกันความชื้นและน้ำได้อย่างถาวร
 • ไม่เกิดการกัดกร่อน และปราศจากสารพิษ
 • สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งด้านบวกและลบ
 • สามารถเติมเต็มช่องว่าง รูพรุน ในเนื้อคอนกรีตได้ลึก 5 – 20 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับการออกแบบสัดส่วนการผสมของคอนกรีต)
 • แก้ไขบริเวณที่เกิดการรั่วซึมได้ง่ายด้วย GEL Liquid Crystalline สามารถปิดรอยแตกเดิมที่มีความกว้างได้มากสุด 2 มิลลิเมตร

การใช้งาน

 • ใช้เป็นวัสดุกันซึมในงานคอนกรีต เช่น สระว่ายน้ำ ลานจอดรถ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน คลอง ท่อคอนกรีต โรงงานบําบัดน้ำ กําแพงกั้นน้ำทะเล ดาดฟ้า สะพาน ฯลฯ

การเตรียมพื้นผิวและกระบวนการทํางาน 

 • ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบน้ำมัน
 • ทา GEL Liquid Crystalline บนผิวคอนกรีตหลังจากผิวคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน
 • น้ำยาบ่มคอนกรีตต้องสลายตัวหรือถูกนําออกจากผิวคอนกรีตก่อนทา GEL Liquid Crystalline
 • หลังจาก GEL Liquid Crystalline แห้งตัว ทําการสเปรย์น้ำในบริเวณที่ทา และสเปรย์น้ำซ้ำอีกครั้งในวันที่สองและสาม

ข้อแนะนําการใช้งาน

 • เก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้ามตํ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากความร้อนและแสงแดด
 • ทําความสะอาดเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
Powered by MakeWebEasy.com