GEL Crystalline

คุณสมบัติสินค้า:

กันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต

หมวดหมู่ : Construction Chemical Waterproofing

Share

กันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต

คุณสมบัติและจุดเด่น

 • ใช้งานง่ายโดยการผสมน้ำ
 • มีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิว
 • ปฏิกิริยาการตกผลึกระหว่าง จีอีแอล คริสตัลไลน์ กับปูนขาวและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในปูนซีเมนต์จะสร้างผลึกเพื่อปิดกั้นรูเล็กๆ ในคอนกรีตและมอร์ตาร์อย่างเต็มพื้นที่ และสามารถป้องกันความชื้นและน้ำได้อย่างถาวร
 • ไม่เกิดการกัดกร่อน และปราศจากสารพิษ
 • สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งด้านบวกและลบ

การใช้งาน

 • ใช้เป็นวัสดุกันซึมในงานคอนกรีต เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน คลอง ท่อคอนกรีต โรงงานบําบัดน้ำ กําแพงกันน้ำทะเล ดาดฟ้า สะพาน ฯลฯ

การเตรียมพื้นผิว

 • ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบน้ำมัน
 • บ่มคอนกรีตด้วยน้ำจนกระทั่งผิวคอนกรีตอิ่มตัว
 • ซับน้ำส่วนเกินออกจากผิวคอนกรีต (ผิวคอนกรีตต้องชื้นแต่ไม่เปียก)

กระบวนการทํางาน

 • ผสม GEL Crystalline 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ด้วยน้ำสะอาด 7 – 8 ลิตร (สําหรับการใช้งานแนวตั้งควรลดนําในการผสมเพื่อป้องกันการย้อยลง)
 • เจือจาง ผสมด้วยสว่านความเร็วรอบตํ่า (60 รอบต่อนาที) ผสมขั้นต่ำใช้เวลาอย่างน้อย 3 นาที จนกระทั่งผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเดียวกัน
 • สามารถใช้งานโดยการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เกรียง
 • แนะนําการใช้งานติดตั้ง 2 ชั้น
 • ทาชั้นที่สองโดยทาในแนวตั้งฉากกับชั้นแรก (ชั้นที่สองควรทาหลังจากชั้นแรกแห้งเพียงพอแล้ว โดยปกติใช้เวลาโดยประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง)
 • สําหรับคอนกรีตใหม่สามารถใช้ GEL Crystalline ได้ทันทีหลังจากถอดแบบหล่อแล้วเสร็จ
 • สําหรับคอนกรีตเดิม หากมีรอยแตกร้าวคงที่ ความกว้างมากกว่า 1 มม. ควรซ่อมแซมก่อนทา GEL Crystalline

ข้อแนะนําการใช้งาน

 • ทําความสะอาดเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
Powered by MakeWebEasy.com