"เชื้อไวรัสร้าย" กลัวอะไรบ้าง?

Last updated: 7 May 2020  |  414 Views  | 

"เชื้อไวรัสร้าย" กลัวอะไรบ้าง?

ไวรัสที่รู้จักกันในชื่อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อไวรัสร้ายที่แพร่ระบาดอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลกในตอนนี้  เราทุกคนจึงต้องทราบวิธีที่จะป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสร้ายนี้  โดยการทำความรู้จักว่าไวรัสตัวนี้จะถูกทำลายหรือลดจำนวนลงได้จากอะไรบ้าง

1. เอทิล แอลกอฮอล์
เอทิล แอลกอฮอล์  (ethanol) ที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%  สามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 ได้  ควรมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหารด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง สำหรับเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้ำ ใหทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด

2. สารประกอบคลอรีน
สารประกอบคลอรีน  ที่ใช้ตามบ้านคือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) หรือน้ำยาฟอกขาวหรือคลอรีนน้ำ ซึ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อได้ มีชื่อการค้าหลายยี่ห้อเช่น ไฮเตอร์ (Haiter), คลอร็อกซ์ (Clorox) ส่วนมากเป็นชนิดเข้มข้น ถ้าจะนำมาใช้ต้องเจือจางให้มีความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เท่ากับ 0.5% โดยปริมาตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสได้

ตัวอย่างการผสมเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.5 % เช่น ไฮเตอร์ และ คลอร็อกซ์ มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ฆ่าเชื้อได้ อยู่ 6%  เจือจางโดยอาจใช้ 1 ส่วนผสมกับน้ำ 11 ส่วน ก็จะได้ความเข้มข้นโดยประมาณ 0.5%

3. น้ำยาฆ่าเชื้อ
น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล  มีขาย 2 ชนิด คือ Dettol Hygiene Multi-Use Disinfectant  และ  Dettol Antiseptic Disinfectant ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

Dettol Hygiene Multi-Use Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เข้มข้น 2.4% ฆ่าเขื้อโรคได้ แต่ไม่สามารถใช้กับผิวหนัง

Dettol Antiseptic Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น chloroxylenol เข้มข้น 4.8% (สังเกตโดยการดูที่ขวดจะมีมงกุฎสีฟ้าบนฉลาก) ซึ่งใช้ได้กับผิวหนัง ถ้าจะใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้เจือจางในอัตราส่วนน้ำยา 1 ส่วน ผสมน้ำ 39 ส่วน ถ้าใช้กับผิวหนัง ต้องเจือจางลงให้เหมาะสม เช่น ใช้ล้างบาดแผล ให้เจือจางน้ำยาในอัตราส่วน 1:20 หรือถ้าใช้เพื่ออนามัยของร่างกาย ให้เจือจาง 1:40

National Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร์ มีการศึกษาเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อที่สามารถใช้กับ Coronavirus สายพันธุ์ที่เคยมีก่อนหน้าไว้หลายชนิด แต่เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลการศึกษา ข้อมูลต่างๆ จึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษากับ Coronavirus ที่เคยมีรายงานไว้เท่านั้น ตามตาราง

น้ำยาฆ่าเชื้อความเข้มข้น
Accelerated hydrogen peroxide0.5 %
Benzalkonium chloride (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)0.5 %
Chloroxylenol0.12 %
Ethyl alcohol70%
Iodine in iodophor50 ppm
Isopropanol50%
Povidone iodine1 % iodine
Sodium hypochlorite0.05 – 0.5 %
Sodium chloride0.23 %

4. ความร้อน
ความร้อน อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 ได้  ควรรับประทานอาหารปรุงสุก  รวมถึงการซักผ้าด้วยระบบน้ำร้อน 60-90 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค  แต่การรับประทานน้ำร้อน หรืออาบน้ำร้อนไม่ได้ช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแต่อย่างใด

5. การล้างมือบ่อยๆ
การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ นานอย่างน้อย 20 วินาที จะช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสลงได้

6. ภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกาย
จะสังเกตได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสร้ายนี้มักเกิดในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมาจากการที่ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ  ออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ  ก็สามารถช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้

 

ที่มา : โรงพยาบาลสมิติเวช

Powered by MakeWebEasy.com
The website cpall.co.th collects cookies, which are used to manage personal information and help optimize the use of the website. You can read more at the page Cookies Policy